Zbog čega je program za poslovanje važan za vaš E-commerce sajt
Naši blogovi

Zbog čega je program za poslovanje važan za vaš E-commerce sajt

16.07.2019
Željko Popović

Kada razgovaramo sa klijentima vezano za upravljanje prodajom na E-commerce sajtu, često nas pitaju da li je potrebno da koriste neki program za poslovanje u pozadini sajta, ili je dovoljno da se kroz Excel dokument prati stanje zaliha, te da se “ručno” unose promjene u program kada se nešto proda na sajtu.

Bez obzira što savremena E-commerce rješenja unutar sebe imaju manje ili više dobre informacione sisteme koji mogu da upravljaju prodajom, postoji nekoliko prednosti korišćenja programa za poslovanje koji je povezan sa E-commerce rješenjem:

 

#1. Olakšava praćenje zaliha

Kada pravite e-commerce sajt, možda najveći izazov jeste efikasno upravljanje zalihama. Za razliku od tradicionalne prodavnice, gdje se svi proizvodi nalaze ispred vas, i vrlo je jednostavno provjeriti stanje, kod e-commerce-a to nije slučaj, jer se zalihe nalaze u magacinu, ili u nekoj od vaših tradicionalnih prodavnica.

Zbog toga je prilikom kreiranja ovakve vrste sajta, najvažnije kvalitetno riješiti upravljanje zalihama, što se obezbjeđuje efikasnom komunikacijom između programa za poslovanje koji koristite i vašeg sajta.

Na primjer, ukoliko ne postoji sinhronizacija u realnom vremenu e-commerce sajta i programa za poslovanje može da se dogodi da neko naruči i plati neki proizvod koji sajt prikazuje da postoji na stanju, a da je taj isti proizvod u tom istom trenutku ili ranije prodat u nekoj od vaših prodavnica i da ga više nemate na stanju.

 

#2. Omogućava jednostavan unos novih artikala na sajt

Nove artikle možete unositi na dva načina na vaš E-commerce sajt. Jedan je da to radite kroz sajt, a drugi je da to radite kroz program za poslovanje.

Prednost unošenja novih artikala kroz program za poslovanje jeste u tome da se oni onda nalaze i na vašem sajtu, ali i u programu za poslovanje. Unos kroz program za poslovanje vam omogućava da im možete dodijeliti različite atribute, kategorije i slične stvari koje su u skladu sa vašim redovnim poslovanjem.

Dodatno, ukoliko se odlučite da ove artikle prodajete van vašeg E-commerce sajta, oni su već u programu za poslovanje i ne trebate ih ponovo unositi.

 

#3. Omogućava automatizaciju kreiranja dokumenata koji prate prodaju

Bez obzira što većina E-commerce sajtova ima mogućnost kreiranja dokumenata prilikom prodaje kao što su faktura, narudžbenica i slično, ta dokumenta vjerovatno neće izgledati slično vašim postojećim dokumentima koje dostavljate klijentima.

Ukoliko koristite program za poslovanje koji je povezan sa E-commerce sajtom, sva vaša dokumenta će izgledati isto kao da ste ih kreirali za redovnu prodaju van sajta.

 

TiramISu ERP omogućava potpunu integraciju sa E-commerce rješenjem odnosno kompletno upravljanje artiklima, procesom naručivanja i kupcima:

  • Sistem za upravljanje procesom naručivanja koji omogućava stvari kao što su kreiranje i slanje fakture kupcu ili skidanje sa stanja zaliha naručenih proizvoda
  • Komunikacija sa lokalnim programom za poslovanje kako bi se sinhronizovalo stanje proizvoda
  • Registracija kupaca sa minimalnom potrebnom količinom podataka kako bi olakšali proces kupovine

Komentari
Ostavi Komentar