Šta je e-mail marketing?

E-mail marketing

Šta je e-mail marketing? Email marketing predstavlja oblik direktnog marketinga, koji putem promotivnih email-ova šalje poruka ciljanoj populaciji.

Jednostavno rečeno, to je oblik direktnog marketinga koji koristi elektronska sredstva za dostavu komercijalnih poruka publici i predstavlja jednu od najstarijih i dalje vrlo moćnih taktika u odnosu na sve ostale taktike digitalnog marketinga.

Upotreba emaila je široko rasprostranjena i dostupna svima, tako da email predstavlja idealno rješenje za promociju.

Zahvaljujući najnovijim tehnologijama, email se pored standardnog tekst formata, može slati i kao jedinstveno dizajnirano rješenje sa ciljem da vizualno što bolje predstavi informacije, uslugu ili proizvod korisniku.

Jedna od usluga digitalnog marketinga Data Design je i email marketing  -  vođenje kampanja uz korišćenje MailChimp ili SendinBlue alata, kao i putem naše personalizovane web i mobilne aplikacije za slanje email-ova.

Kroz naše usluge e-mail marketinga omogućavamo Vam:

  • kreiranje email liste i njenu segmentaciju,
  • kreiranje marketinških kampanja,
  • kreiranje jedinsveno osmišljenih i dizajniranih email-ova,
  • sljanje email-ova ciljanoj publici,
  • analizu  kampanja.