Putnik je u centru paznje

Saobraćaj

Naši vodeći inženjeri imaju veliko iskustvo radeći na projektima razvoja i implementacije informacionih sistema za drumski i avio transport putnika. U oblasti drumskog saobraćaja samostalno smo projektovali, izradili i implamentirali centralizovan informacioni sistem za prodaju autobuskih karata busticket4.me koji je namijenjen autobuskim prevoznicima, autobuskim stanicama i turističkim agencijama. 

busticket4.me se sastoji od 4 komponente:

  1. Administracija sistema (upravljanje parametrima sistema, korisničkim nalozima, pravima pristupa i sl.)
  2. Podsistem za prodaju karata na autobuskim stanicama je klijent-server aplikativno rješenje za pretragu polazaka, rezervisanje i prodaju karata, vođenje saobraćajnog dnevnika, upravljanje garderobom i sl. Aplikacija je u potpunosti integrisana sa termalnim štampačem za štampu karata čime se postiže apsolutna pouzdanost u štampi autobuskih karata imajući u vidu da karta predstavlja vrijednosni papir.
  3. Posistem za prodaju karata u autobusu je klijent-server aplikativno rješenje za Android platformu koje putem telekomunikacionih provajdera komunicira sa serverom kako bi svim učesnicima u sistemu pružilo informaciju o zauzetosti sjedišta u realnom vremenu. Aplikacija koristi termalni mobilni printer sa baterijom, sa kojim komunicira preko bluetooth konekcije. I ova aplikacija u potpunosti kontroliše status štampača, to jest ima apsolutnu kontrolu nad informacijom od statusu štampe karte što onemogućava zloupotrebu.
  4. Prodaja karata na portalu busticket4.me omogućava putnicima jednostavan način za planiranje putovanja. Portal raspolaže sa preciznom informacijom o slobodnim sjedištima za svaki polazak i garantuje putniku mjesto i odabrano sjedište u autobusu.

 

Razvoj i implementacija ovog rješenja ima više ciljeva a neki od ključnih su:  

  • Da unaprijedi dosadašnje procese rada autobuskih stanica kada je u pitanju prodaja autobuskih karata i evidencija dnevnika polazaka i dolazaka
  • Da značajno unaprijedi dosadašnje procese rada autobuskih prevoznika vezane za prodaju autobuskih karata u autobusu i evidenciju drugih usluga prevoznika
  • Da obezbijedi automatsko formiranje svih zakonski neophodnih izvještaja sa tačnim i nepromjenljivim podacima
  • Da u značajnoj mjeri pospiješi unutrašnju kontrolu kako kod prevoznika tako i kod stanica što će doprinijeti suzbijanju sive zone u njihovom poslovanju izazvane nemarnostima zaposlenih
  • Da omogući sistem naprednog izvještavanja što će doprinijeti kvalitetnijem planiranju poslovanja svih korisnika sistema.

 

Sistem je hostovan na našim serverima u data centru u Podgorici gdje je obezbjeđena potpuna sigurnost podataka (database i web serveri su u online clusteru i podržani UPS-om i agregatom, a obezbijeđena je ifizička zaštita data centra). 
Busticket4.me je u potpunosti zasnovan na Open Source platformi koja uključuje Ubuntu linux, Apache web server, Postgresql bazu podataka, Javu, Jasper reports ...
Neki od ekrana izgledaju kao na slikama ispod: