Politika upravljanja kvalitetom i sigurnosti informacija

Politika upravljanja kvalitetom i sigurnosti informacija

Vizija menadžmenta Data Design d.o.o. je stalno poboljšavanje Sistema upravljanja kvalitetom i  sigurnosti informacija sa ciljem optimalnog poslovanja, zaštite povjerljivih informacija i daljeg uspješnog razvoja organizacije, kao i podizanja zadovoljstva korisnika i klijenata. To se postiže izvršavanjem, nadziranjem, preispitivanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem Sistema upravljanja kvalitetom i sigurnosti informacija kojim se kontinuirano unapređuje poslovni sistem i zadovoljavaju očekivanja zainteresovanih strana. Primjena načela ove politike je važna za dostizanje vizije i održavanje integriteta poslovanja Data Design d.o.o.

Politika obezbjeđuje i garantuje:

 • ostvarivanje visokog nivoa sigurnosti informacija u postupku njihovog kreiranja, čuvanja i razmjene
 • pružanje i izvođenje aktivnosti u svim procesima Data Design d.o.o. kojima se teži zadovoljenju potreba sigurnosti informacija u skladu sa kontekstom uspostave i poslovanja organizacije, te njene zakonske uloge u društvu
 • pružanje i kvalitetno izvođenje aktivnosti i osiguranje bezbjednosti informacija u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim propisima kao i internim tehničkim pravilima, ne ugrožavajući prava na dostupnost informacija, kao i čuvanje ličnih podataka zaposlenih, korisnika/klijenata i drugih zainteresovanih strana
 • odlučivanje na osnovu činjenica i donošenje planova zaštite informacija prema kontekstu poslovanja i potrebama zaštite informacija
 • permanentno i plansko usavršavanje zaposlenih u svim procesima iz oblasti rada Data Design d.o.o. i razvoj svijesti o potrebi sigurnosti informacija
 • upravljanje rizicima kako bi se obezbjedila osnova za sistematsko upravljanje sigurnosću informacija
 • zaštitu informacija od neovlašćenog pristupa
 • održavanje povjerljivosti informacija
 • očuvanje informacije u kontekstu otkrivanja neovlaštenim osobama bilo slučajnim ili namjernim aktivnostima
 • očuvanje integriteta informacija kroz zaštitu od neovlašćene izmjene informacija u bilo kojem segmentu i manipulacije sa istom
 • osiguranje pristupa i kontrolisane izmjene informacija ovlašćenim licima kada je to potrebno i u skladu sa zakonskom i internom regulativom
 • implementaciju planova kontinuiteta servisa koji će se određivati, održavati i testirati u realnom okruženju
 • razmatranje i istraživanje svih eventualnih incidenata koji ugrožavaju informacije sa aspekata: sigurnosti, raspoloživosti, integriteta i dostupnosti
 • dokumentovanje i istraživanje svih povreda sigurnosti informacija i ugrožavanja poslovnog sistema.
 • obavljanje kvalitetnih poslovnih aktivnosti i njihovo praćenje u skladu sa najboljom svjetskom praksom
 • efikasno i efektivno upravljanje poslovnim procesima u kompaniji.

U skladu sa navedenim načelima, direktor Data Design d.o.o. će u okvirima mogućnosti i ambijenta koje stvara društvo, težiti da Data Design d.o.o. bude mjesto ostvarivanja interesa i potreba korisnika i klijenata u skladu sa obavezama koje proističu iz: poslovne politike Data Design d.o.o., međunarodnih standarda, propisa i nacionalne zakonske regulative.

Svi zaposleni moraju da pruže podršku rukovodstvu koje je propisalo politiku i pravila, te odgovorni su za implementaciju načela politike sistema upravljanja sprovođenjem aktivnosti datih u dokumentovanim postupcima i standardima.

Politika neprekidnog unaprijeđenja Sistema upravljanja kvalitetom i sigurnosti informacija, trajno je opredjeljenje direktora i zaposlenih u Data Design d.o.o.

 

Podgorica, 03.04.2023
Direktor
Branimir Bukilić