Kako da naplatite potraživanja?
Naši blogovi

Kako da naplatite potraživanja?

01.10.2018
Željko Popović

Ključna stvar za poslovanje svake kompanije jeste redovan priliv od prodaje proizvoda ili usluga koji će obezbjediti pozitivan tok gotovine. Naplata potraživanja je svakako bitan faktor koji obezbjeđuje redovan priliv sredstava i kome treba pristupiti ozbiljno, odnosno kao i bilo kom drugom zadatku.

 

1. Izgradite odnos sa osobom koja odlučuje o plaćanju

U firmama obično o plaćanju odlučuje vlasnik firme ili neki od direktora. Ključno je izgraditi dobre odnose sa ovim osobama i to onda kada vam to nije potrebno. Dakle, mnogo prije nego što vam može biti potrebno da ih pozovete radi plaćanja, potrebno je da izgradite svoj autoritet i da im pružite dovoljno vrijednosti tako da “imate pravo” da ih pozovete kada vama nešto treba, odnosno ako dođe do situacije da treba da ih pozovete radi plaćanja. Ovo možete uraditi tako što ćete napraviti neki dodatni korak kada je u pitanju isporuka vašeg proizvoda ili usluge ili ih preporučiti nekom vašem klijentu. Međutim to ne moraju biti uvijek krupne stvari, nekada je dovoljno poslati im neki zanimljiv članak koji mogu da pročitaju a koji se tiče njihovog biznisa, ili sitnice kao što je čestitanje rođendana.

 

2. Budite sigurni da ste uradili vaš dio posla

Kada je u pitanju naplata potraživanja vrlo je važno da ste u svakom trenutku sigurni da ste uradili vaš deo posla za koji želite da realizujete naplatu. Zbog toga je uvek dobro na samom početku posla razjasniti očekivanja i tačno definisati kakav je dogovor vezano za isporuku vaših proizvoda ili usluga. Ovo možete uraditi kroz neki ugovor, projektni zadatak ili zapisnik koji će potpisati obe strane. 

 

3. Ispostavljajte fakture na vrijeme

Ovo vam se može učiniti previše jednostavno, ali isporučivanje faktura na vrijeme može biti jedan od ključnih faktora kada je naplata potraživanja u pitanju. Naime, ljudi se često ponašaju onako kako se vi prema njima ponašate. Ukoliko ne ispostavite fakturu odmah nakon realizacije usluge ili prodaje proizvoda, možete poslati poruku da vam naplata i nije toliko bitna, te dati im povoda drugoj strani da se i oni ponašaju u skladu sa tim.

 

4. Omogućite plaćanje u ratama

Ukoliko postoji određeni dug prema vama, mnogo lakše ćete ga naplatiti ako omogućite onome ko vam plaća da to uradi u nekoliko rata. Naime, ako vam neko nije platio, to znači da verovatno ima problema sa tokom gotovine i da ne može da izdvoji sredstva koja vam duguje. Međutim, možda može da isplati jedan manji dio svakog mjeseca, što je mnogo bolje za vas nego da ne naplatite potraživanja uopšte. Na ovaj način šaljete poruku da razumijete drugu stranu, te da želite da ih podržite, čime gradite dobar odnos sa njima a u isto vrijeme povećavate vjerovatnoću da ćete doći do svojih sredstava.

 

5. Sagledajte proceduru plaćanja i uradite sve što je sa vaše strane

Da biste efikasno naplatili potraživanja vrlo je važno da razumete kako ide sam proces plaćanja kod firme koja vam duguje. Treba da znate ko odlučuje o plaćanju, kada se plaćanja realizuju, te šta je sve potrebno od dokumentacije dostaviti da bi se odobrilo plaćanje. Kada sve ovo znate, planirajte svoje akcije u skladu sa tim. Prikupite sve što je potrebno sa vaše strane, što često nisu samo fakture već i zapisnici, ugovori, mailovi i slične stvari te kontaktirajte osobu koja odlučuje o plaćanju i dostavite joj sve što ste prikupili. 

Ukoliko želite da olakšate proces naplate potraživanja, možete potpuno besplatno isprobati 7 dana naš program za poslovanje TiramISu ERP koji ima dosta korisnih funkcionalnosti koje vam mogu pomoći, a neke od njih su:

  • Automatsko slanje kartica komitenata na kraju svakog mjeseca sa kompletnim pregledom stanja
  • Pregled dugovanja komitenata po strukturi (do 30 dana, do 60 dana, do 90 dana i preko 90 dana)
  • Automatsko upisivanje stanja prethodnog duga na fakturi koju izdajete

TiramISu ERP je moderan program za poslovanje koji sadrži sve module potrebne za uspješno upravljanje poslovnim procesima u jednoj kompaniji: veleprodaja, maloprodaja, finansije, servis, POS, ljudske resurse, proizvodnju. Dostupan je online, tako da mu možete pristupiti gde god da se nalazite i obezbjedite sve informacije koje su vam potrebne za donošenje važnih poslovnih odluka.

Komentari
Ostavi Komentar