Kako da kreirate ponudu koja će na najbolji način predstaviti vaše preduzeće i vaše proizvode
Naši blogovi

Kako da kreirate ponudu koja će na najbolji način predstaviti vaše preduzeće i vaše proizvode

08.07.2019
Željko Popović

Vrlo važan dio prodajnog procesa svakako predstavlja davanje ponude za vaše proizvode ili usluge. Davanje ponude obično uslijedi nakon jednog ili dva sastanka ukoliko radite proaktivnu prodaju i sami kontaktirate potencijalne klijente, te zakazujete sastanke. Naravno, može da uslijedi i nakon što vas je neko kontaktirao i tražio ponudu od vas.

 

U svakom slučaju, ponuda treba da bude kreirana tako da:

 • svako na prvi pogled može da vidi da je ponuda od vas
 • je jednostavno vidjeti šta je to što vi nudite i kolika je cijena toga
 • jasno mogu da se vide uslovi plaćanja i ostale stvari koje mogu biti važne za onoga ko odlučuje da li će kupiti od vas

 

Zbog toga je važno da svaka ponuda ima sledeće elemente:

 • Logo vašeg preduzeća. Vaš logo je nešto po čemu se može prepoznati vaše preduzeće i važno je da bude prisutno na nekom vidnom mjestu u ponudi, tako da se zna da je ponuda od vas
 • Podaci o vašem preduzeću. Dobro je da imate ključne podatke o vašem preduzeću istaknute na ponudi kao što su: sajt, adresa, e-mail, broj telefona, PIB. Ovakvi podaci će olakšati onome kome šaljete ponudu da vas kontaktira ukoliko postoji potreba za tim. Još jedna dobra stvar je što ukoliko vašu ponudu vidi neko treće preduzeće, takođe može jednostavno da vas kontaktira jer su dostupni vaši podaci.
 • Podaci o onome kome dostavljate ponudu. Jasno navedite kome se dostavlja ponuda, odnosno koji je naziv preduzeća, te ostali važni podaci koji na jedinstven način identifikuju preduzeće, kao što su adresa, ili PIB.
 • Podaci koji označavaju ponudu tako da možete kasnije jednostavno da je pronađete. Ovi podaci su najčešće redni broj ponude i datum slanja ponude.
 • Kratki (ili dugački) uvod koji objašnjava o čemu se radi u ponudi, kome je namijenjena i slično. Dobro je na početku ponude navesti nekoliko rečenica koje bliže objašnjavaju ponudu. Na primjer, ovdje možete navesti kome je ponuda namijenjena, recimo ime neke osobe, ili objasniti za koji je projekat vezana ili za koji objekat ili sastanak ili razgovor i slično.
 • Jasno opisanu svaku stavku u ponudi. Bez obzira na to da li je u pitanju proizvod ili usluga, svaka stavka u ponudi treba da bude jasno objašnjenja. Ovo može da znači da stavite samo šifru vašeg proizvoda i njegov naziv, ali može da bude potrebno i da stavite sliku proizvoda i njegov opis.
 • Jasno iskazanu cijenu i eventualni popust. Cijena svake stvake u ponudi treba da bude jasno iskazana, po komadu, kao i ukupna cijena, bez PDV-a i sa PDV-om. Ukoliko odobravate popust, i njega treba jasno istaći, koliko iznosi u procentima. Nekada ćete možda željeti da odobrite i dodatni popust, odnosno popust na popust, tako da i njega treba navesti u ponudi.
 • Navedite ostale važne stvari za ponudu kao što su uslovi plaćanja, validnost ponude ili rok isporuke. Ponudu ne ćini samo ukupna cijena, već i ostali parametri na osnovu kojih neko donosi odluku da li će kupiti od vas. Zbog toga treba jasno i pregledno istaći sve ove stvari na kraju ponude.
 • Jasno istaknite koja osoba je dostavila ponudu. Važno je da se istakne ko je dostavio ponudu, odnosno koja je osoba odgovorna za njen sadržaj kako bi kasnije bila lakša komunikacija vezano za ponudu ukoliko je to potrebno.

 

Sve prethodno navedene elemente sadrže ponude kreirane u TiramISu ERP sistemu. Pomoću našeg programa možete kreirati nekoliko vrsta ponuda koje mogu biti sa ili bez slika i opisa artikala, sa iskazanim popustom ili bez iskazanog popusta, te ukoliko je potrebno sa iskazana 2 popusta.

Ukoliko je ponuda prihvaćena podržana je potpuna sledljivost poslovnih procesa, odnosno iz ponude se kreira otpremnica a iz otpremnice faktura. Sve u samo nekoliko klikova.

Komentari
Ostavi Komentar