IS Farmakovigilanca
Skup aktivnosti vezanih za prikupljanje informacija o bezbjednoj primjeni ljekova.
IS Farmakovigilanca

Jedan od ključnih  preduslova za sprovođenje racionalne (efikasna, bezbjedna i dostupna) farmakoterapije je uspostavljanje efikasnog sistema nacionalnog nadzora nad bezbjednom primjenom ljekova. (izvor calims.me)

Farmakovigilanca je skup aktivnosti vezanih za prikupljanje, otkrivanje, procjenu, razumijevanje, prevenciju i reagovanje na neželjena dejstva ljekova, kao i druge probleme vezane za njihovu primjenu.

IS Farmakovigilanca značajno doprinosi bržem i efikasnijem uspostavljanju i održavanju sistema nacionalnog nadzora nad bezbjednom primjenom ljekova tako što:

  •       obezbjeđuje jedinstvenu platformu za sve zdravstvene profesionalce za evidenciju primjećenih neželjenih dejstava ljekova
  •       olakšava i standardizuje komunikaciju između zdravstvenih profesionalaca i Agencija za lijekove u cilju što bržeg i efikasnijeg reagovanja na uočene probleme
  •       omogućava brzu i laku pretragu već registrovanih neželjenih dejstava
  •       olakšava sam proces prijavljivanja neželjenih dejstava imajući u vidu da se većina atributa bira iz predefinisanih lista vrijednosti
  •       obezbjeđuje uniformnost izgleda prijava
  •       obezbjeđuje različite izvještaje o neželjenim dejstvima