Kako evidentirati artikle na zalihama koji se razlikuju po boji i veličini?

Možete imati na zalihama artikle koji se među sobom razlikuju samo po boji ili po veličini.

 

Primjeri ovakvih artikala su:

 • Odjevni predmeti

 • Obuća

 • Mobilni telefoni

 • Maske za mobilne telefone

 • Nakit

 • Kancelarijski materijal

 

Prilikom evidentiranja ovakve vrste artikala najčešće imate dvije opcije. Jedna je da svaki od njih vodite po posebnoj šifri, bez obzira što je u pitanju praktično isti artikal, a drugi je da ih vodite pod istom šifrom ali da nađete način da se prikazuju odvojene u pregledu zaliha u zavisnosti od boje ili veličine.

 

Koji način ćete odabrati zavisi od vas, i od toga kako ćete pratiti stanje zaliha, te koje vrste izvještaja ćete kreirati i na koji način ćete donositi poslovne odluke vezane za dalje nabavke, kreiranje cijena i slično.

 

Smatramo da mnogo veće mogućnosti za izvještavanje i analizu imate ukoliko se odlučite za drugi način, odnosno da ovakve artikle vodite pod istom šifrom, a da ih onda korišćenjem atributa prikazujete odvojene u pregledu zaliha.

 

U TiramISu ERP postoje 3 vrste atributa koje omogućavaju prethodno navedeno:

 • Boja

 • Veličina

 • Serija

 

Dakle, kada prilikom unosa artikla unesete jedan ili više prethodno navednih atributa, oni će se prikazivati odvojeno u pregledu zaliha.

 

Prednosti ovakvog načina vođenja zaliha su sledeće:

 • Možete vrlo jednostavno kreirati izvještaje koji se tiču samo određenih atributa. Na primjer, u slučaju obuće, da vidite koliko je prodato broja 39, ili koliko se prodaju crne cipele

 • Možete lako da vidite na pregledu zaliha koliko je stanje različitih brojeva i veličina za isti artikal, na primjer za jedan model cipela, ili jednu vrstu maske za telefon

 • Možete jednostavno imati uvid u prodaju određenih boja ili veličina istog artikla, te donijeti odluku o sledećoj nabavci