Kako da isplanirate isporuke iz vašeg maloprodajnog objekta?
Naši blogovi

Kako da isplanirate isporuke iz vašeg maloprodajnog objekta?

13.05.2019
Željko Popović

Isporuke iz maloprodajnih objekata vašim kupcima se moraju pažljivo isplanirati jer ako to ne uradite one mogu postati izvor dodatnih troškova, kao i većeg obima posla.

U nastavku pročitajte kako možete isplanirati isporuke iz vašeg maloprodajnog objekta na efikasan način:

#1. Evidentirajte prilikom kucanja na kasi sve važne informacije vezano za isporuku

Najlakše je da informacije o tome gdje treba isporučiti proizvode evidentirate prilikom same prodaje na kasi.  U trenutku kada unosite artikle koje je neko kupio, na posebnom spisku izdvojte one koji su za isporuku i upišite sve važne informacije kao što su adresa onoga kome se isporučuje, ime i prezime, vrijeme koje odgovara i slično.

U TiramISu ERP, odnosno u POS aplikaciji sve ovo možete uraditi u samoj aplikaciji jer postoji posebna funkcionalnost koja je vezana za isporuke iz maloprodajnih objekata gdje sve ovo može da se evidentira.

#2. Objedinite pregled svih isporuka na jednom mjestu

Ukoliko imate više maloprodajnih objekata dobro je da pregled svih isporuka imate na jednom mjestu kako bi lakše mogli da se isplanirate. Dakle, na kraju dana, ili tokom dana u zavisnosti od toga kada započinjete sa isporukama objedinite, na jednom mjestu sve potrebne isporuke za taj dan.

U TiramISu ERP-u ovo možete uraditi pomoću samo jednog klika gdje u maloprodajnoj aplikaciji možete prepisati sve isporuke iz maloprodajnih objekata.

#3. Isplanirajte najefikasnije rute

Kada je potrebno isporučiti vašu robu na više lokacija dobro je isplanirate najefikasnije rute radi maksimalne efikasnosti. Ovo mogu biti različiti gradovi, ili različiti djelovi grada. Sve ove rute evidentirajte na nekom mjestu i onda odaberite jednu od njih prilikom isporuka.

U TiramISu ERP-u možete unijeti koliko god hoćete ovakvih ruta i onda ih koristiti kada su vam potrebne.

#4. Pripremite dokumentaciju za isporuku

Svaku isporuku treba da prati određena dokumentacija, a posebna je važna ona koja evidentira samu isporuku odnosno potvrđuje da je isporuka realizovana. Zbog toga je dobro pripremiti neku vrstu naloga za isporuku koji će sadržati sve važne inormacije kao što su: lokacija gde se isporučuje, pregled proizvoda, količina, te mjesto gdje će potpisom kupac potvrditi da je primio proizvode.

U TiramISu ERP-u možete automatski štamapati ovakav nalog za isporuku na osnovu prethodno evidentiranih isporuka za taj dan. Između ostalih stvari, nalog je podijeljen na dva jednaka dijela tako da se jedna polovina naloga može predati kupcu prilikom isporuke, a druga polovina ostaje vama radi dalje obrade.

#5. Isporučite proizvode i evidentirajte realizovano

Nekada će se dogoditi da ne isporučite sve što ste planirali iz različitih razloga kao što je da kupac ipak nije kod kuće, ili da postoji neka vrsta reklamacije. Zbog toga, na kraju dana treba napraviti pregled onoga šta je urađeno, te šta je ostalo za sledeće dane.

U TiramISu ERP sve ovo možete evidentirati u samom programu na istom mjestu gdje ste štampali nalog za isporuku, o kome smo pričali u prethodnoj tački.

 

Komentari
Ostavi Komentar